ORYGINALNE PLANSZE - Henryk Jerzy Chmielewski, ps. Papcio Chmiel

Papcio Chmiel, Strona tytułowa VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek”

Papcio Chmiel, Strona tytułowa VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek”

 

Papcio Chmiel, plansza z pierwszego wydania VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek” z 1972 roku.

Papcio Chmiel, plansza z pierwszego wydania VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek” z 1972 roku.