Krzysztof Gawronkiewicz

Okładki

Romantyzm - okładka.
Romantyzm - okładka.

Plansze

Achtung Zelig!

Inne

Demokracja.

Wg albumów

Romantyzm

Romantyzm - okładka.

Burza

Powstanie

Powstanie Krzysztof Gawronkiewicz