ARCHITEKTURA CIENIA. BAZAR RÓŻYCKIEGO - Maciej Sieńczyk

Prace pochodzą z wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Architektura cienia. Szalety i bazary. (2014)

Architektura cienia to elementy wyparte z oficjalnego dyskursu takie jak toalety, szalety miejskie, bazary i stragany uliczne. Ich forma i miejsce w przestrzeni miejskiej to lustro odzwierciedlające rozwój ekonomiczny i kulturowy danego społeczeństwa oraz jego stosunek do cielesności, rytuałów i polityki.

Parafrazując jeden z komentarzy do słynnej rzeźby-pisuaru Duchampa Fontanny: „Art is something you piss on”, można by rzec, że olewamy wszystko to, czego nie rozumiemy lub co chcemy wyprzeć ze świadomości.” Artmuseum.pl

Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk
Architektura cienia. Bazar Różyckiego - Maciej Sieńczyk