Powstanie. Za dzień, za dwa. str. 3

Powstanie. Za dzień, za dwa. str. 3

Powstanie. Za dzień, za dwa. str. 3