Papcio Chmiel, Strona tytułowa VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek”

Papcio Chmiel, Strona tytułowa VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek”

Papcio Chmiel, Strona tytułowa VII księgi „Tytus, Romek i A’tomek”